DISCGOLF ULTIMATE ÖVRIG FRISBEESPORTHEM
SFF E-POST
ULTIMATE
ÖVRIG FRISBEESPORT
DISCGOLF

2005-01-03 Nya hemsidan


Frisbeeförbundet har för avsikt att lansera en ny hemsida den 1 februari och då med ny adress, www.frisbeesport.se. Den gamla adressen (du kommer automatiskt att dirigeras över till se adressen) kommer att fungera under ett längre tag innan den nya helt tas i bruk.