DISCGOLF ULTIMATE ÖVRIG FRISBEESPORTHEM
SFF E-POST
ULTIMATE
ÖVRIG FRISBEESPORT
DISCGOLF

2004-10-05 Frisbeelagan


Hej alla!

Styrelsen har fattat ett beslut på att ändra på utgivningsfrekvensen och inriktningen av Frisbeelagan.

Mötet som vi hade på Bosön låg som underlag för detta beslut. Tanken var att ge ut ett årsnummer med artiklar om tävlingar som varit mm, som en dokumentation av året som varit. Hemsidan kommer att fylla en extra viktig funktion om Frisbeelagan reduceras till ett nummer. Det var även tänkt att kansliet skulle skicka ut nyhetsbrev vid behov.

Efter att ha läst igenom SFFs stadgar kan inte den här ändringen göras utan en stadgeändring på ett årsmöte. Frisbeelagans utgivningsfrekvens är nämligen reglerad i stadgarna.

3:3 STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Styrelsen åligger bland annat att:

10) Ansvara för att Frisbee-lagan kommer ut med minst ett nummer per kvartal.

Detta blir alltså en årsmötesfråga. Där vi får skriva en motion om ändringen av utgivningsfrekvensen.

Det innebär att det även ska komma ut ett nummer av Frisbeelagan i början av nästa år, innan årsmötet (i mars).

Återkom gärna om ni har några frågor!

Hälsningar

Maud Willardsson Engström

Ordförande SFF