DISCGOLF ULTIMATE ÖVRIG FRISBEESPORTHEM
SFF E-POST
ULTIMATE
ÖVRIG FRISBEESPORT
DISCGOLF
SFF INFORMERAR

Här finner du aktuell information från SFF.

2004-10-11

Styrelsen har fattat ett beslut på att ändra på utgivningsfrekvensen och inriktningen av Frisbeelagan. Mötet som vi hade på Bosön låg som underlag för detta beslut.
Tanken var att ge ut ett årsnummer med artiklar om tävlingar som varit mm, som en dokumentation av året som varit. Hemsidan kommer att fylla en extra viktig funktion om Frisbeelagan reduceras till ett nummer. Det var även tänkt att kansliet skulle skicka ut nyhetsbrev vid behov.
Efter att ha läst igenom SFFs stadgar kan inte den här ändringen göras utan en stadgeändring på ett årsmöte. Frisbeelagans utgivningsfrekvens är nämligen reglerad i stadgarna. 3:3 STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Styrelsen åligger bland annat att: 10) Ansvara för att Frisbee-lagan kommer ut med minst ett nummer per kvartal. Detta blir alltså en årsmötesfråga. Där vi får skriva en motion om ändringen av utgivningsfrekvensen.
Det innebär att det även ska komma ut ett nummer av Frisbeelagan i början av nästa år, innan årsmötet (i mars).

2004-09-07

SFF s styrelse hade tillsammans med representanter för tävlingskommittéerna sin årliga konferens den 4 september, denna gång på idrottsanläggningen Bosön. Bl.a. diskuterade bidragsfördelning, samarbete och gemensamma målsättningar. Konferensen ledde till en enad syn på SFFs framtida arbete och målsättningar. Arbetet med bidragsfördelningen resulterade i en mindre arbetsgrupp, som har till uppgift att ta fram ett förslag till den 15 oktober.
Man enades dessutom om att förmedlingen av information främst kommer att ske via hemsidan, vilket bla innebär en omfördelning från FrisbeeLagan till hemsidan. FrisbeeLagan i tidningsformat blir vilande från och med december 2004. Därefter kommer all information, resultat, artiklar, m.m. att återfinnas på en hemsida som ska vara färdig att läggas ut i och med årsskiftet.